Upit Krugovi, pronađeno natuknica: 77

Krugovi

Krugovi. Mjesečnik za književnost i kulturu, izlazio u Zagrebu 1952–58. Glavni urednik prvoga godišta ...

Aiken, Conrad

Aiken [ẹi'kin], Conrad (Potter), američki pjesnik i pripovjedač (Savannah, Georgia, 5. VIII. 1889 – ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

appeasement

appeasement [əpi:'zmənt] (engl.), smirivanje, umirivanje, primirivanje. Naziv se u engleskoj diplomaciji ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

argument

argument (lat. argumentum). 1. Dokaz, rasuđivanje zasnovano na činjenicama kako bi se dokazala ili ...

autonomaštvo

autonomaštvo, naziv za politiku koja se od 1860. suprotstavljala zahtjevima za ujedinjenjem Dalmacije ...

Barković, Josip

Barković, Josip, hrvatski prozaik i pjesnik (Otočac, 16. I. 1918 – Zagreb, 7. XII. 2011). Učiteljsku ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Berković, Zvonimir

Berković, Zvonimir, hrvatski filmski redatelj, scenarist i publicist (Beograd, 1. VIII. 1928 – Zagreb, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8