Upit Győr, pronađeno natuknica: 17

Győr

Győr [61544ø:r] (njemački Raab [ra:p], hrvatski Đura i Jura), grad i upravno središte županije Győr-Moson-Sopron, ...

Albely, Antun Ferdinand

Albely (Albelly) [a'lbeli], Antun Ferdinand, hrvatski pravni pisac (Varaždin, 22. I. 1794 – Požun, danas ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

avarsko-slavenska kultura

avarsko-slavenska kultura, srednjovjekovna kultura raširena uglavnom u Panoniji od druge polovice VI. ...

Boba, Imre

Boba (amer. izgovor [bọu'bə]), Imre, američki povjesničar madžarskog podrijetla (Győr, Madžarska, 23. X. 1919 ...

Fejér, György

Fejér [fε'je:r], György, madžarski povjesničar (Keszthely, 23. IV. 1766 – Pešta, 2. VI. 1851). Studirao ...

Hrabovszky, János

Hrabovszky [hrα'bɔvski], János, austrijski podmaršal (Raab, danas Győr, Madžarska, 5. V. 1777 – Olmütz, ...

Hunyadi, János

Hunyadi [hu'ńαdi], János (Ivan, Janko), ugarski namjesnik i vojskovođa (?, ? 1407 – Zemun, 11. VIII. 1456). ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

(1)  2