Upit Everyman, pronađeno natuknica: 3

Everyman

Everyman [e'vrimæn] (engleski: svatko; »svatković«), naziv najboljeg engleskog moraliteta, nastaloga ...

moralitet

moralitet (njem. Moralität < franc. moralité < lat. moralitas, genitiv moralitatis: ćudoređe), poučni ...

Roth, Philip

Roth [rɔ:ϑ], Philip, američki književnik (Newark, 19. III. 1933 – New York, 22. V. 2018). Englesku je ...