Upit Diadora, pronađeno natuknica: 7

Diadora

Diadora, glasilo Arheološkoga muzeja u Zadru; izlazi kontinuirano od 1959. Donosi stručne i znanstvene ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Ilakovac, Boris

Ilakovac, Boris, hrvatski arheolog (Zagreb, 26. IV. 1924 – Zadar, 8. VII. 2008). Diplomirao arheologiju ...

Jurić, Radomir

Jurić, Radomir, hrvatski arheolog (Momići kraj Metkovića, 11. III. 1951). Diplomirao arheologiju na ...

Medini, Julijan

Medini, Julijan, hrvatski arheolog (Košute kraj Sinja, 6. XI. 1939 – Zagreb, 4. IX. 1990). Arheologiju ...

Suić, Mate

Suić, Mate, hrvatski povjesničar i arheolog (Postira na Braču, 3. XI. 1915 – Zagreb, 28. X. 2002). Diplomirao ...

Zadar

Zadar, grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, sjedište Zadarske županije; 67 309 st. (2021). Smještaj ...