Upit Dauphin��, pronađeno natuknica: 7

dauphin

dauphin [dof63338'] (franc.), u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Približno od 1130. naziv grofova ...

Dauphiné

Dauphiné [dofinẹ'], povijesna pokrajina u jugoistočnoj Francuskoj na teritoriju sadašnjih departmana ...

generalni staleži

generalni staleži ili opći staleži (franc. États généraux [eta' ženeʀọ']), franc. državni staleži (XIV–XVIII. st.). ...

Ivan II. Dobri

Ivan II. Dobri, francuski kralj od 1350 (dvorac Gué de Maulny kraj Le Mansa, 16. IV. 1319 – London, ...

Manitoba (jezero)

Manitoba (engleski Lake Manitoba [lẹik mænitọu'bə], francuski Lac Manitoba [lak manitoba'] ), jezero ...

Manitoba (pokrajina)

Manitoba (engl. izgovor [mænitọu'bə]), pokrajina u srednjoj Kanadi, između Hudsonova zaljeva na sjeveroistoku ...

Petričić, Josip

Petričić, Josip, hrvatski glumac (Hvar, 9. XI. 1904 – Zagreb, 21. V. 1964). Nakon završene Glumačke ...