Upit Danas, pronađeno natuknica: 6137

Danas (mjesečnik)

Danas, književni mjesečnik, izlazio u Beogradu 1934. Uređivali su ga M. Krleža i M. Bogdanović. Nakon ...

Danas (tjednik)

Danas, hrvatski politički tjednik, koji je izlazio u Zagrebu od veljače 1982. do lipnja 1992. Zbog analitičkog ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

A. A.

A. A. (akronim od engl. A[lcoholic] A[nonymous]: Anonimni alkoholičar), organizacija koju su u Akronu ...

Aasen, Ivar Andreas

Aasen (rijetko prema novijoj grafiji Åsen) [o:'sən], Ivar Andreas, norveški jezikoslovac i književnik ...

abak

abak (abakus) (lat. abacus < grč. ἄβαξ, genitiv ἄβαϰος: daščica za računanje). 1. Primitivno računalo, ...

Abakumov, Nikolaj Pavlovič

Abakumov [əbaku'məf], Nikolaj Pavlovič, hrvatski geodet ruskoga podrijetla (Ljgov, 4. III. 1882 – Groznij, ...

Abancourt, Helena de Franqueville d’

Abancourt [ab8118ku:'ʀ], Helena de Franqueville d’, poljska povjesničarka umjetnosti (Beč, 26. II. 1874 ...

Abbas, Mahmud

Abbas, Mahmud (arapski Maḥmūd ‘Abbās [63308ab:a:'s]), palestinski političar (Safed, Palestina, danas u Izraelu, ...

Abbey Theatre

Abbey Theatre [æ'bi ϑịə'tə] (engl.), irsko nacionalno kazalište osnovano 1904. u Dublinu. U početku ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|