Upit Creek, pronađeno natuknica: 27

Creek

Creek [kri:k], sjevernoamerički Indijanci. Govore jednim od muskogijskih jezika (muskodži). Nekada su ...

Cooper Creek

Cooper Creek [ku:'pə kri:k] (prije Coopers Creek), rijeka u Australiji, duga 1113 km, porječje 296 000 km2. ...

Alabama (država)

Alabama [æləbæ'mə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD-a; 133 905 km2, 4 779 736 st. (2010). Glavni ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

Alonzo, John A.

Alonzo [əlɔ'nsou], John A., američki snimatelj (Dallas, 12. VI. 1934 – Beverly Hills, 13. III. 2001). ...

Barron, Clarence

Barron [bæ'rən], Clarence, američki novinar (Boston, 2. VII. 1855 – Battle Creek, Michigan, 2. X. 1928). ...

Black, Jeremiah Sullivan

Black [blæk], Jeremiah Sullivan, američki pravnik (Stony Creek, 10. I. 1810 – Brockie, 19. VIII. 1883). ...

Blue Mountains (SAD)

Blue Mountains [blu: mạu'ntənz], šumoviti gorski lanac u sjeveroistočnome dijelu države Oregon i jugoistočnome ...

Canadian

Canadian [kənẹi'diən] (South Canadian), rijeka u jugozapadnome dijelu SAD-a, pritok rijeke Arkansasa; ...

Cherokee

Cherokee [če'rəki:] (Čiroki, Čeroki), sjevernoamerički Indijanci iz velike skupine Irokeza. Prvotno ...

(1)  2  3