Upit Cipli, pronađeno natuknica: 6

cipli

cipli ili skočci (od kasnolat. cephalus < grč. ϰέφαλος: glava) (Mugilidae), por. riba koštunjača cilindrična ...

arćaš

arćaš. 1. Mreža u obliku široka lijevka obrubljena olovnim vijencem kuglica, za lov ribe koja se drži ...

Crno more

Crno more, najistočniji dio Sredozemnoga mora; obuhvaća 453 000 km2. Prostire se između Europe i Azije. ...

grgečke

grgečke (Perciformes), najbrojniji red riba koštunjača tvrdoperki (Acanthopterygii). To su pretežno ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

Tarska uvala

Tarska uvala, unutarnji plitki (do 8 m) dio zaljeva uz ušće rijeke Mirne na zapadnoj obali Istre. Bogata ...