Upit Butan, pronađeno natuknica: 13

Butan

Butan (na tibetskom jeziku dzongkha Druk Yul: Zemlja zmajeva; Kraljevina Butan/Druk Gyalkhap), država ...

butan

butan (prema lat. butyrum: maslac), zasićeni plinoviti ugljikovodik, alkan, C4H10. Poznata su dva izomerna ...

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

butil

butil (prema butan), jednovalentni organski radikal, C4H9–, formalno izveden od butana oduzimanjem jednoga ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

hladnjak

hladnjak. 1. Dio strojeva ili uređaja namijenjen odvođenju viška topline stvorene tijekom njihova rada. ...

lamaizam

lamaizam ili tibetski budizam, grana budizma koja je nastala i razvijala se na Tibetu od VII. do XIII. st.; ...

nezasićeni spojevi

nezasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju dvostruke ili trostruke veze ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

(1)  2