Upit Berberi, pronađeno natuknica: 19

Berberi

Berberi (od lat. barbari), naziv za raspršene ostatke staroga, predarapskoga stanovništva sjeverne Afrike, ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Atlas (planinski masiv)

Atlas (grčki Ἄτλας, Atlas), planinski masiv u sjeverozapadnoj i sjevernoj Africi. Pruža se između rta ...

Cirenaika

Cirenaika (arap. Barqah), povijesna pokrajina u istočnoj Libiji. Na sjeveru ravnjak Barka (Barqah), ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Kabilija

Kabilija, planinski kraj u sjevernom Alžiru, na području Tell Atlasa, nazvan po stanovnicima Kabilima ...

Libija

Libija (Dawlat Lībya; Država Libija), država u sjevernoj Africi, između Egipta (duljina granice 1115 km) ...

Magreb

Magreb (arapski al‑magrib: zapad), naziv za zemlje sjeverne Afrike (između Libijske pustinje, Sredozemnoga ...

(1)  2