Upit Bastarni, pronađeno natuknica: 4

Bastarni

Bastarni (lat. Bastarnae), najistočnije germansko pleme, koje je prvo došlo u dodir sa Slavenima. Isprva ...

Besarabija

Besarabija, povijesno-geografsko područje između Dnjestra, Pruta, ušća Dunava (rukav Kilija) i crnomorske ...

Germani

Germani, skupno ime jezično i etnički srodne skupine indoeuropskih naroda od kojih su potekli Nijemci, ...

seoba naroda

seoba naroda, u užem smislu, historiografski naziv za razdoblje velikih migracija mongolskih, germanskih, ...