Upit čibuk, pronađeno natuknica: 2

čibuk

čibuk (tur. çubuk), probušen šupalj drveni štap na koji se natakne lula. Može biti različite duljine ...

kamiš

kamiš (tur. kamış: trstika; čibuk) →  čibuk ...