TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Branislav

Branislav.

1. Periodično izdanje Narodne stranke, koje je zbog cenzure od sredine listopada 1844. do sredine veljače 1845. tiskano u Beogradu, odakle se dopremalo u Zagreb. Ukupno je tiskano 14 brojeva. Uređivao ga je B. Šulek, koji je ujedno bio i autor najvećeg broja članaka. Pokrenut je u prvom redu zbog priprema za novi Hrvatski sabor. S tim u vezi Branislav je zahtijevao da se Sabor reformira, da se snažno angažira na kulturno-prosvjetnom planu te da za Hrvatsku traži samostalnu vladu. Članci koje je Branislav objavljivao žestoko kritiziraju tadašnju madžarsku politiku prema Hrvatskoj, koja je imala potporu Beča. Kada je 1845., u kontekstu promjene stajališta dvora prema madžarskom nacionalizmu, ilirsko ime ponovno dopušteno, a cenzura donekle ublažena, Branislav je prestao izlaziti.

2. Novine za politiku i narodno gospodarstvo. Izlazile su u Osijeku triput tjedno od 1. VII. 1878. do 5. III. 1879. Prvo oporbeno stranačko glasilo pravaša i disidenata Narodne stranke u Osijeku. Zauzimao se za ujedinjenje Vojne krajine, Dalmacije i BiH s Banskom Hrvatskom. Glavni urednik Martin Polić, suradnici: M. Makanec, J. Folnegović, P. Pilepić i dr.

Citiranje:
Branislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9270>.