TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Agustich, Imre

Agustich, Imre (Agustić, Augustić, Augustich, Augustič, Emerik, Mirko), novinar i pisac (Murski Petrovci, 29. IX. 1837Budimpešta, 17. VII. 1879). Prvi prekomurski novinar i zaslužni prosvjetitelj; neko vrijeme bio je orijentiran rodoljubno-hrvatski. Stenograf u Ugarskom saboru. Objavljivao članke o našim krajevima i gospodarstvu u madžarskim novinama (Vasárnapi Ujság, Szegedi Hirado i dr.) te za Magyar Ujság izvještavao (1869) iz Dalmacije, gdje je boravio za bune u Krivošijama. U Budimpešti uređivao list Prijátel (1875–79) pisan najprije madžarskom grafijom, a zatim gajicom. Objavio dva udžbenika na prekomurskom narječju: Nauk ugarskog jezika za početnike (Návuk vogrszkoga jezika za zacsetnike, 1876) i Prirodopis sa slikama za narodne škole (Prirodopis s kepami za národne šole, 1878).

Citiranje:
Agustich, Imre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=904>.