TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bosanska Krupa

Bosanska Krupa, grad na desnoj obali Une, zapadna BiH (Federacija BiH); 10 196 st. (2013; 14 416 st., 1991). Drvna, metaloprerađivačka i prehrambena industrija. Leži na Unskoj pruzi. – Srednjovjekovni grad nalazio se na brežuljku Grad, u samom središtu današnje Bosanske Krupe, i spominje se potkraj XIII. st. u sastavu hrvatske županije Pset. Godine 1361. kralj Ludovik I. Anžuvinac darovao je grad Krupu nasljednicima kneza Stjepana Babonića, a kralj Sigismund Luksemburgovac dao ju je 1396. bosanskom vojvodi Vukcu Hrvatiniću. Od kraja XIV. st. često je mijenjala gospodare (hrvatsko-ugarski kraljevi, Frankapani, grofovi Celjski, Ivaniš Korvin). Godine 1509. došla je pod kraljevsku upravu, 1521. pridružio ju je svojim posjedima ban Ivan Karlović, a 1531. pripala je obitelji Zrinski. Osmanlije su zaposjeli Krupu 1565. i u nju postavile jaku vojnu posadu. Otada je Krupa bila uporište Krupske kapetanije. Austrijska vojska više je puta opsjedala grad (1581., 1690., 1692. i 1716), a popravljan je 1783. i 1816. Grad je napušten 1838., a porušen 1894.

Citiranje:
Bosanska Krupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8881>.