STRUKE:

Bosanac, Stjepan

Bosanac, Stjepan, hrvatski pedagog i filolog (Bjelovar, 15. VIII. 1870Zagreb, 6. VIII. 1949). Diplomirao slavistiku i klasičnu filologiju u Zagrebu i Beču, doktorirao 1894. Bio je profesor srednje škole, profesor i rektor Više pedagoške škole (1923–40) u Zagrebu, te zemaljski školski nadzornik za srednje škole i povjerenik za prosvjetu i vjeru. Autor knjiga iz pedagogije i filologije, čitanki i udžbenika za osnovne i srednje škole. Zastupao je idealističko-aksiološku pedagogiju, zauzimao se za humanistički i estetski odgoj učenika. Zagovornik čistoće i pravilnosti hrvatskoga jezika. Surađivao je na Akademijinu Rječniku, priredio je za tisak drugo izdanje knjige I. Broza Oblici jezika staroga slovenskoga… (1896), preveo djelo Tome Kempenca Nasljeduj Krista (De imitatione Christi, 1903), uredio Hrvatske narodne pjesme (1896), s M. Šenoom uređivao časopis Vienac (1902) i dr.

Citiranje:
Bosanac, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8872>.