Bortulin, Andrija Ivan

Bortulin, Andrija Ivan, hrvatski etnograf i prevoditelj (Beli na Cresu, 1. IX. 1876Prag, 4. IV. 1917). Maturirao 1898. na Sušaku, posljednje godine života proveo u Pragu. Objavio više etnografskih članaka o otoku Cresu. O načinu života i tradicijskoj kulturi naselja Beli napisao je monografiju prema uputama A. Radića, koja je u dijelovima bila objavljivana u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena (1898., 1903., 1906., 1914., 1949). Objavljivao prijevode pripovijesti talijanskih pisaca u zagrebačkim Narodnim novinama, a u Pragu djela hrvatskih pisaca.

Citiranje:
Bortulin, Andrija Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8864>.