STRUKE:

Borenić, Martin

Borenić, Martin, gradišćanskohrvatski pisac, pedagog i glazbenik (Cogrštof, njemački Zagersdorf, 7. XI. 1850Pajngrt, njemački Baumgarten, 22. V. 1939). Bio učitelj u Orbuhu (Rohrbach), a od 1871. do umirovljenja 1916. u Pajngrtu. God. 1916–19. u istom je mjestu orguljaš. Zaslužan je za buđenje i unaprjeđenje prosvjetnoga i gospodarskog života kod zapadnougarskih Hrvata. Pisao je pjesme, crtice, putopise, kulturnopovijesne folklorne i poučne članke te prevodio s njemačkog jezika. Zajedno s M. Nakovićem izdao prvu gradišćansku crkvenu pjesmaricu Kerštjansko-katoličanski crikveni jačkar (1901) s 268 harmoniziranih napjeva (73 na hrvatskome jeziku, ostali na njemačkome, madžarskome, latinskome), a među njima 37 svojih i Nakovićevih skladbi.

Citiranje:
Borenić, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8782>.