STRUKE:

bordoška juha

bordoška juha, otopina bakrenog sulfata (modre galice) pomiješana s gašenim vapnom. Djeluje kao snažan fungicid i djelotvorno sredstvo za zaštitu od biljnih bolesti (npr. protiv peronospore vinove loze).

bordoška juha. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8765>.