Bogorodicki, Vasilij Aleksejevič

Bogorodicki (Bogorodickij) [bəgaro'd’ick’ij], Vasilij Aleksejevič (Alekseevič), ruski lingvist (Joškar-Ola, 19. IV. 1857Kazanj, 23. XII. 1941). Učenik Baudouina de Courtenaya i istaknut predstavnik njegova kazanjskoga jezikoslovnog naučavanja, akademik i sveučilišni profesor. Bavio se indoeuropskom i turkijskom usporednom gramatikom, općim jezikoslovljem, eksperimentalnom i teorijskom fonetikom, ruskim i tatarskim jezikom te germanskim i romanskim jezicima. Bogorodicki je u tim jezikoslovnim disciplinama autor niza visoko cijenjenih djela, od kojih su neka postigla i pet izdanja.

Citiranje:
Bogorodicki, Vasilij Aleksejevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8397>.