Bogdanović, Martin

Bogdanović, Martin (Mate), američki industrijalac (Komiža, 5. XI. 1882San Pedro, Kalifornija, 18. VII. 1944). Od doseljenja u SAD (1908) bavio se ribarstvom; osamostalio se i 1917. u San Pedru osnovao French Sardine Co., u kojoj su većina radnika bili hrvatski iseljenici. Dobrotvor u kulturnim i socijalnim akcijama hrvatskih iseljenika u Kaliforniji; predsjednik Jugoslavenskoga kluba, zaslužan za podizanje Jugoslavenskog doma u San Pedru.

Citiranje:
Bogdanović, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8374>.