STRUKE:

Bogdanić, Dinko

Bogdanić, Dinko, hrvatski baletni plesač, pedagog i koreograf (Stari Grad na Hvaru, 4. XI. 1952). Školu za klasični balet završio u Zagrebu, gdje je 1968. angažiran u HNK-u (od 1970. solist). Usavršavao se u SAD-u i 1972. postao solist pittsburškog Ballet Theatrea. Vratio se u Zagreb 1975. Godine 1978. otišao kao solist u Njemačku. Ostvario je uloge klasičnoga i modernog repertoara. Istaknuo se kao Mirko (F. Lhotka, Đavo u selu), Romeo (S. S. Prokofjev, Romeo i Julija) i dr. Gostovao u većim baletnim središtima Europe, SAD-a i Azije. Bio je profesor na Baletnoj akademiji u Münchenu (1991–97), baletni majstor u Berlinu (1998–2002), ravnatelj Baleta u Zagrebu (2002–05) i ravnatelj Baleta u Splitu (2013–16). Kao koreograf postavio Don Quijotea i Bajaderu Ludwiga Minkusa, Giselle A. Ch. Adama, Romea i Juliju Prokofjeva, Tramvaj zvan čežnja Mladena Tarbuka i dr.

Citiranje:
Bogdanić, Dinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8361>.