STRUKE:

Bodin, Jean

Bodin [bɔd63338'], Jean, francuski pravnik i politički mislilac (Angers, 1529. ili 1530Laon, 1596). Zastupnik je teorije prirodnoga prava i teoretičar apsolutne monarhije. Uveo pojam suverenosti kao apsolutnu, nedjeljivu i neprenosivu karakteristiku države. U doba vjerskih sukoba među katolicima i hugenotima (vrhunac koji je bio pokolj hugenota u Bartolomejskoj noći 1572) zauzeo se za vjersku snošljivost, ističući da je država dužna vlašću osigurati poredak koji bi štitio sve građane bez obzira na vjersku pripadnost. Pisao je i o ekonomskim pitanjima, osobito o državnim financijama. Glavno djelo: Šest knjiga o republici (Les six livres de la République, 1576).

Bodin, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8320>.