STRUKE:

Blažeković, Milan

Blažeković, Milan, hrvatski političar i publicist (Prozor, BiH, 23. X. 1913Zagreb, 14. XII. 1998). Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1937. Do 1941. radio u Državnom pravobranilaštvu u Novom Sadu, Sarajevu i Zagrebu. Godine 1941. tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova NDH; tajnik poslanstva u Berlinu (1943–45). Nakon II. svjetskog rata emigrirao u Argentinu. Aktivan u emigrantskoj politici, surađivao u iseljeničkim novinama. Sastavio Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije (Zagreb, 1996).

Citiranje:
Blažeković, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8119>.