TRAŽI DALJE:
STRUKE:

blank verse

blank verse [blæŋk və:s] (engl.: prazan stih, stih bez rime), petostopni jampski stih bez rime. Kao hiperakatalektički kvinar upotrebljavao se u talijanskoj renesansnoj drami i epici (G. Trissino, T. Tasso). U englesku književnost uvodi ga H. Howard prijevodom Eneide (1539–46), a kanoniziraju ga W. Shakespeare i J. Milton. Prikladnost toga stiha za dulja djela očituje se u očuvanju onoga što upotreba rime rijetko dopušta, npr. stilski neobilježen poredak riječi i njihov standardni oblik.

Citiranje:
blank verse. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8072>.