Björling, Gunnar Olof

Björling [bjœ:'ḷiŋ], Gunnar Olof, finski pjesnik švedskoga jezičnoga izraza (Helsinki, 31. V. 1887Helsinki, 11. VII. 1960). Član helsinške modernističke grupe. Izraz mu je hermetičan i eksperimentalan. Držao je da uvriježeni jezični postupci ne pogoduju izražavanju iracionalnoga svijeta. Aforistika i eksperiment karakteriziraju rane Björlingove zbirke, od prve Dan koji se odmara (Vilande dag, 1922) pa do najzrelije Kiri-ra! (1930). Njegovo mirnije razdoblje započinje zbirkom Sunčano zeleno (Solgrönt, 1933) i traje sve do posljednje – Ti ideš riječi (Du går de ord, 1955).

Citiranje:
Björling, Gunnar Olof. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8010>.