TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Biondo, Flavio

Biondo [bio'~], Flavio (latinizirano Flavius Blondus), talijanski humanist i povjesničar (Forlὶ, 1392Rim, 4. VI. 1463). Školovao se najvjerojatnije u Cremoni, odakle je 1423. prognan zbog nekih smutnji, potom stupio u mletačku službu. Prešao 1433. u Rim, gdje je 1434. postavljen za apostolskoga tajnika pri Svetoj stolici, a tu je službu, uz prekid 1448–49., obnašao gotovo 30 godina. Važne su njegove diplomatske misije u Veneciji i kod kondotjera Francesca Sforze. Zanimao se za povijest, osobito antičku, te napisao više djela u kojima je uveo kritički pristup uporabi arheoloških i epigrafskih vrela. U svojemu glavnom djelu Tri dekade o propasti povijesti Rimljana (Historiarum ab inclinatione Romanorum decades III, 1483), koje je pisao između 1439. i 1453., izložio je antičku povijest Italije i Europe. Ono je postalo uzorom za pisanje povijesti u XV. st. U povijesnom djelu O obnovljenom Rimu (De Roma instaurata, I–III, 1444–46) restaurirao je topografiju antičkog Rima. Između 1448. i 1458. napisao je povijesno-geografsko djelo Proslavljena Italija (Italia illustrata, 1474). U opsežnome djelu Pobjednički Rim (Roma triumphans, I–X, 1459) sustavno je izložio povijest javnih i privatnih institucija antičkoga Rima. Napisao je također djela: O riječima rimskoga govora (De verbis romanae locutionis, 1435), O vojni na Turke (De expeditione in Thurchos, 1453), O podrijetlu i djelima Mlečana (De origine ac gestis Venetorum, 1454). U njegovim djelima ima važnih podataka za povijest Hrvata i hrvatskih zemalja.

Citiranje:
Biondo, Flavio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7788>.