TRAŽI DALJE:
STRUKE:

biomasa

biomasa (bio- + masa), ukupna masa jedinki jedne vrste, skupine vrsta ili biocenoze, koja dolazi na jedinicu površine ili volumena staništa. Izražava se u masi sirove ili suhe tvari ili u odgovarajućim količinama ugljika ili dušika u org. tvari. Pokazatelj je produktivnosti određenog područja. Prosječna je biljna masa travnate stepe 23 t/ha, trop. šume 500 i više t/ha. Kod heterotrofnih organizama najveća je biomasa bakterija i gljiva. U moru biomasa bentoskih organizama u litoralu i sublitoralu iznosi nekoliko kg/m². Biomasa zooplanktona u visokoproduktivnim morskim područjima dostiže 10 g/m², a fitoplanktona na vrhuncu produkcije 100 i više g/m².

Citiranje:
biomasa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7779>.