TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Agaton

Agaton (grčki Ἀγάϑων, Agáthōn), grčki tragički pjesnik (Atena, oko 455. pr. Kr.Pela u Makedoniji, oko 401. pr. Kr.). Uz Eshila, Sofokla i Euripida jedan od najvažnijih atičkih tragičara. Poznati su naslovi njegovih šest djela, a do nas su dospjeli fragmenti s ukupno 50 stihova. U njima se dadu raspoznati utjecaji glasovnih figura Gorgije i mlađega atičkog ditiramba. Pripisuju mu se mnoge dalekosežne inovacije u tragediji. Prvi je napravio odmak od građe ovisne o mitološkim i povijesnim predlošcima te osmislio neovisnu fabulu i likove u tragediji Cvijet (Ἄνϑος). Pod utjecajem ditiramba zamjenio je korske pjesme, manje ili više povezne s radnjom, umetnutim pjesmama (τὰ ἐμβόλιμα) bez sadržajne veze s fabulom. Zamjera mu se pretjerana složenost radnje po uzoru na epsku poeziju. Dramu je glazbeno obogatio miješanjem uobičajene dijatonske (γένος διατονιϰόν) s kromatskom ljestvicom (γένος χρωματιϰόν) u Mizijcima (Μυσοί).

Citiranje:
Agaton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=759>.