TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bibliologija

bibliologija (biblio- + -logija), znanost o knjizi. Za tu znanost u prošlosti često se koristio naziv bibliografija, pa je u tom smislu rastumačena i u Diderotovoj Enciklopediji (1751). Tek je francuski teoretičar bibliografije Gabriel Peignot 1812. odvojio bibliologiju kao zasebnu znanstvenu disciplinu koja proučava sva pitanja u svezi s knjigom (proizvodnja, tiskarska tehnologija, povijesni razvoj, sociologija knjige, ilustriranje, uvez, knjižarstvo, knjižničarstvo itd.); bibliografija je, kao znanost o popisima publikacija (ili dijela publikacija) i kao popis samih publikacija, istom dio bibliologije. Peignotovo razlikovanje tih dviju znanosti univerzalno je prihvaćeno, ali se i dandanas u nekim zemljama (Italija, Engleska) kadšto koristi tradicionalni naziv bibliografija umjesto bibliologije.

Citiranje:
bibliologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7460>.