Bezmalinović, Nikola

Bezmalinović, Nikola (Nick Bez), američki industrijalac (Selca na Braču, 25. VIII. 1895Seattle, 6. II. 1969). U dobi od 15 godina otišao u SAD, u New York pa u Tacomu (država Washington). Od običnog ribara postao je brodovlasnik i tvorničar ribljih konzervi. Posluje sa zrakoplovnim kompanijama Alaska Southern Airways i Pan American, a zaslužan je za osnutak Western Airlinesa. Djelatan u radu Ujedinjenoga vijeća Amerikanaca južnoslavenskoga podrijetla (osnovano 1943). U vrijeme II. svjetskog rata povećao je proizvodnju ribljih konzervi i na tome stekao bogatstvo i pohvalu predsjednika H. Trumana.

Citiranje:
Bezmalinović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7390>.