Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište, privatno sveučilište osnovano 2006. sa sjedištem u Zagrebu. Integrirano je sveučilište katoličkog identiteta. Nastava je započela 2010. (na preddiplomskome sveučilišnom studiju povijesti), od kada su se postupno pokretali drugi preddiplomski i diplomski studiji, a 2020. osnovan je studij medicine. Danas je u sastavu Sveučilišta pet odjela – Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za komunikologiju, Odjel za sestrinstvo, jedna katedra (Katedra za teologiju) te Medicinski fakultet. Od akademske godine 2019/20. izvode se i poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji iz povijesti i sociologije.

Citiranje:
Hrvatsko katoličko sveučilište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71203>.