afroamerička kritika

afroamerička kritika (amer. African-American criticism, također Black criticism), književnoteorijska škola koja potječe s početka XX. st., ali svoj program definira tek sredinom 1960-ih god. On se sastoji u iščitavanju upisâ rase u načine književne i kulturalne proizvodnje. Shvaćena poglavito kao društveni konstrukt, rasa ostavlja tragove ne samo u proizvodima crnačke kulture već poput negativa i u stečevinama bjelačke, zapadne civilizacije. U tom se uvidu afroamerička kritika povezuje s postkolonijalnom kritikom. Od sredine 1970-ih naglasak istraživanja premješta se s povijesnih, političkih i ideoloških tema na strukturne, stilske i jezične osobitosti crnačke književnosti, a pojam se rase diferencira spolnom i intertekstnom perspektivom. Glavni su teoretičari te faze H. L. Gates ml. i H. Baker ml., prvi bliži dekonstrukciji, a drugi marksističkoj kritici. Afirmacijom većeg broja crnačkih spisateljica, u najnovijoj afroameričkoj kritici raste utjecaj feminizma (A. Walker, B. Smith, Bell Hooks) i razina teorijske osviještenosti.

Citiranje:
afroamerička kritika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=708>.