Andrijašević, Dominik

Andrijašević, Dominik (Andreassi, Andriassius), diplomat i biskup (Ravno, oko 1572Rim, početkom 1632). Kod franjevaca u Dubrovniku završio je školovanje postavši franjevac i svećenik. Od 1595. do smrti sudjeluje u pokušajima dizanja ustanaka protiv osmanske vlasti; kao predstavnik hercegovačkih prvaka i pravoslavnoga metropolita iz Trebinja više puta putovao u Rim, Graz, Madrid i Napulj tražeći pomoć Kurije i Habsburgovaca. Istodobno je obavljao diplomatske misije za Dubrovnik s ciljem zaustavljanja uskočkih prepada. Zbog sumnje u povezanost s uskocima 1607. izgnan iz Dubrovnika, a 1612. Dubrovčani ga uhićuju i izručuju Mlečanima. Oslobođen iz mletačkog zatvora na intervenciju papinskoga nuncija. Od 1622. skadarski biskup, no zbog protuosmanske djelatnost prognan iz biskupije. Između 1624. i 1631. služio kao biskup »Stjepanske crkve« u Hercegovini. Sačuvana su i objavljena dva njegova izvještaja Rimu o biskupijama u kojima je služio: iz 1622 (suator Benedikt Orsini) i iz 1629.

Andrijašević, Dominik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70772>.