Berghaus, Heinrich

Berghaus [bε'rkhaus], Heinrich, njemački geograf i kartograf (Kleve, 3. V. 1797Stettin, poljski Szczecin, 17. II. 1884). Od 1824. do 1855. profesor kartografije u Berlinu. U Potsdamu osnovao svoju kartografsku školu (1839–48). Njegov Fizički atlas (Physikalischer Atlas, 1838–48) jedan je od najdetaljnijih i najopširnijih ikad izrađenih tematskih atlasa. Napisao Opću geografiju i etnografiju (Allgemeine Länder- und Völkerkunde, I–VI, 1837–44), Geografski pregled (Grundriss der Geographie, I–V, 1840–43), Narodi Zemljine kugle (Die Völker der Erdball, 1847), Dopisivanje s A. von Humboldtom, 1825–58 (Briefwechsel mit Alexander von Humboldt, 1825–58, 1863) i dr.

Citiranje:
Berghaus, Heinrich. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7065>.