koeficijent linearnog toplinskoga širenja

koeficijent linearnog toplinskoga širenja (toplinska rastezljivost) (znak αl), fizikalna veličina koja opisuje toplinsko širenje, tj. promjenu duljine Δl ovisnu o vrsti tvari od koje je načinjeno neko tijelo duljine l0 pri promjeni temperature ΔT, uz stalan tlak p. Definiran je jednadžbom:

koeficijent linearnog toplinskoga sirenja.jpg i za manje promjene duljine povezan s koeficijentom volumnog toplinskoga širenja αV izrazom αl ≈ 1/3 · αV. Mjerna jedinica koeficijenta linearnog toplinskoga širenja je recipročni kelvin (K–1).

Vrijednosti koeficijenta linearnog toplinskoga širenja na temperaturi 20 °C za različite tvari:

materijal koeficijent linearnog toplinskoga širenja αl /10–6 K–1
aluminij 23
bakar 17
beton 12
mjed 19
olovo 29
srebro 18
zlato 14
željezo 12

Citiranje:
koeficijent linearnog toplinskoga širenja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70351>.