TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Musa, Salama

Musa, Salama (arapski Salāma Mūsá [mu:'sa:]), egipatski publicist, novinar i politički aktivist (Zakazik, 4. I. 1887Kairo, 4. VIII. 1958). Tijekom studija u Parizu i Londonu upoznao se s europskim misliocima i socijalističkim idejama. Nakon povratka, promicao je svoja socijalistička, darvinistička i sekularna stajališta u egipatskim dnevnicima i časopisima, od kojih je neke sam pokrenuo i uređivao. Godine 1920. neuspješno je pokušao utemeljiti socijalističku stranku; zbog svoje je političke djelatnosti često bio zatvaran. Kao Kopt, bio je jedan od glavnih ideologa modernoga egipatskog nacionalizma, žestoko braneći egipatsku nacionalnu posebnost i zahtijevajući službenu upotrebu egipatskoga dijalekta. Autor je mnogobrojnih knjiga, među kojima se ističu: Sloboda mišljenja i njezini predstavnici u povijesti (Ḥurrīyat al-fikr wa abṭāluhā fī al-tārīẖ, 1927), Sloboda duha u Egiptu (Ḥurriyat al-‘aql fī Miṣr, 1945), Moderna stilistika i arapski jezik (Al-Balāġa al-‘aṣriyya wa al-luġa al-‘arabiyya, 1945) i Obrazovanje Salame Muse (Tarbiyat Salāma Mūsá, 1947).

Citiranje:
Musa, Salama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69956>.