Calatrava, Santiago

Calatrava [kalatra'βa], Santiago, španjolski arhitekt i inženjer (Valencia, 28. VII. 1951). Studirao u Valenciji i Zürichu. Osnovao 1981. vlastiti ured u Zürichu, a potom u Parizu i Valenciji. Nadahnut antropomorfnim oblicima i strukturama iz prirode, radio je dinamične i inovativne građevine: mostove (most Bac-de-Roda u Barceloni, 1987; Bilbao, 1994–97), željezničke postaje i aerodrome (Bilbao, 2000), muzeje (Muzej umjetnosti, Milwaukee, 2001) i stambeno-poslovne nebodere (Zaokrenuti toranj, Malmö, 2005). Realizirao je gradsku četvrt Grad umjetnosti i znanosti u Valenciji (1996–2005) sa zgradom opere, prirodoslovno-tehničkim muzejom, staklenikom te planetarijem. Bavi se i skulpturom.

Citiranje:
Calatrava, Santiago. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69212>.