STRUKE:

Benčić, Nikola

Benčić, Nikola (Nikolaus Bencsics), gradišćanskohrvatski pisac, jezikoslovac i društveni djelatnik (Velika Narda, madžarski Nagynarda, Madžarska, 12. X. 1938). Hrvatsku učiteljsku školu pohađao u Budimpešti, a 4. razred s maturom završio 1957. u Gränu u Austriji. Slavistiku i povijest studirao u Beču, gdje je doktorirao (1963) s temom o Mati Meršiću Miloradiću. Profesor na Muzičko-pedagoškoj realnoj gimnaziji i Pedagoškoj akademiji u Željeznome (Eisenstadt); 1984–2007. lektor na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Utemeljitelj Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvatov. Dopisni član HAZU od 1998. Objavljivao pjesme u prozi. Vrstan istraživač književne, jezične i kulturne povijesti gradišćanskih Hrvata (Gradišćanskohrvatsko narodno kazališće, 1998; Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921., 1998; Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas, 2000). Suradnik na rječnicima i priručnicima: Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik (1982), Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik (1991), Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika (2003).

Citiranje:
Benčić, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6840>.