STRUKE:

Putnam, Robert David

Putnam [pʌ'tnəm], Robert David, američki politolog (Rochester, New York, 9. I. 1941). Diplomirao je 1963. na Koledžu Swarthmore, a doktorirao 1970. na Sveučilištu Yale. Predavao je na Michiganskom sveučilištu 1975–79., a potom na Harvardovu sveučilištu, gdje predaje javne politike. Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti od 1980. i Nacionalne akademije znanosti od 2001. Dobitnik je niza priznanja, počasnih doktorata i nagrada, uključujući i nagradu Johan Skytte za najveća dostignuća u političkoj znanosti (2006). Posebno značajno područje njegova znanstvena rada pitanje je društvenog kapitala. U djelima na tu temu ističe da su horizontalne veze među ljudima ključan čimbenik za jačanje i stabiliziranje demokracije. Glavna djela: Komparativna studija političkih elita (The Comparative Study of Political Elites, 1973), Kako demokraciju učiniti djelotvornom: civilne tradicije u modernoj Italiji (Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 1993), Kuglati sam: kolaps i oporavak američke zajednice (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000).

Citiranje:
Putnam, Robert David. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 31. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68210>.