brodostrojarstvo

brodostrojarstvo, dio strojarstva koji se bavi razvojem, proizvodnjom i održavanjem brodske strojne opreme; osoba koja se time bavi u najširem se smislu naziva brodostrojar. U Hrvatskoj se osposobljenost za rukovanje brodskim strojevima, njihovo održavanje i popravak stječe završetkom odgovarajućega programa srednje pomorske škole (tehničar za brodostrojarstvo), a nakon prakse i položenoga stručnog ispita dobiva se zvanje pomorskoga strojara, koji na brodu može raditi kao upravitelj stroja, drugi, treći ili četvrti strojar. U znanstvenom je smislu brodostrojarstvo (brodsko strojarstvo) grana strojarstva, a osposobljenost za projektiranje brodskih strojeva te za njihovo ekonomično iskorištavanje može se steći u sklopu zasebnoga studija pomorskog prometa (na pomorskim fakultetima u Rijeci i Splitu) te studijskih smjerova strojarstva (na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i na Tehničkom fakultetu u Rijeci).

Citiranje:
brodostrojarstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68044>.