TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Žuvić, Josip

Žuvić (Suvich von Bribir), Josip, hrvatski pravnik i političar (Požega, 9. IV. 1814Zagreb, 17. III. 1888). Završivši studij prava u Győru, bio je podžupan Požeške i Zagrebačke županije (1837–46), kotarski sudac u Kutini (1846–48), savjetnik financijskog odsjeka Banskoga vijeća (1848–49), podžupan u Karlovcu (1851–53) i Sisku (1853–54), savjetnik Zemaljskoga vrhovnoga suda u Zagrebu (1854–60) i savjetnik Banskoga stola (1862–69). U dva je navrata bio zastupnik u Saboru; kao zastupnik grada Zagreba (1861) podržavao je politiku Narodne stranke, a kao zastupnik kotara Bektež–Pleternica (1868–71) priklonio se unionistima. Bio je član kraljevinskog odbora i jedna od ključnih osoba prilikom sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe (1868). Obnašao je poslije dužnost predsjednika pravosudnog odjela Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu te je bio državni nadodvjetnik. Istaknuo se kao jedan od utemeljitelja Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva (1841) te kao član Kazališnog odbora (1861–66). Objavljen je njegov Komentar najvišega c. k. urbarskog patenta za Hrvatsku i Slavoniju od 17. svibnja 1857 (Commentar zum allerhöchsten k. k. Urbarial-Patente für Croatien und Slawonien vom 17. Mai 1857, 1858).

Citiranje:
Žuvić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67882>.