TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Belić, Matija

Belić, Matija, hrvatski pravnik (Srijemska Mitrovica, 10. VIII. 1885Zagreb, 20. IV. 1969). Studirao teologiju u Đakovu (1904–07), studij prava s doktoratom završio u Zagrebu 1913. Bio odvjetnik u Đakovu i Zagrebu (1915–59). Honorarno predavao komparativno ženidbeno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1935–45), gdje je 1943–45. redoviti profesor međunarodnoga privatnog prava. Djela: Odnos crkvenoga i državnoga zakonodavstva (1934), Advokati i novi Naputak za bračne parnice (1937), Zbirka kanonskih propisa o braku (1937) i dr.

Citiranje:
Belić, Matija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6724>.