STRUKE:

zdravlje okoliša

zdravlje okoliša, stanje u kojem u okolišu nema zagađivala, negativnog utjecaja na procese u okolišu, gdje je očuvana raznolikost biljnih i životinjskih vrsta i gdje se racionalno iskorištavaju resursi (voda, tlo, zrak, bilje i drugi izvori hrane) bez štetnih posljedica za ljudsko zdravlje ili okoliš. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje stanje zdravlja okoliša nadzorom nad mogućim rizicima, npr. otrovnim djelovanjem kemikalija, pojavom radijacije, prisutnošću nekih patogenih biol. agensa, s utjecajem na fizičko, psihološko, socijalno i estetsko stanje, koje uključuje i stanovanje, razvoj naselja, namjenu prostora i transport. Nadzor nad zdravljem okoliša obavljaju liječnici, sanitarni radnici, zdravstveni inspektori i inspektori okoliša. Nadziratelji imaju službene dozvole za svoj rad, a odgovorni su lokalnim, regionalnim ili drž. zdravstvenim tijelima. Pravo na zdrav okoliš smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava i nalazi se u ustavnim odredbama mnogih zemalja, kao i Hrvatske.

Citiranje:
zdravlje okoliša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67018>.