STRUKE:

Belavić, Placido

Belavić, Placido (Marko), hrvatski crkveni pisac i prevoditelj (Karlovac, 23. III. 1868Vukovar, 17. II. 1957). Završio gimnaziju u Karlovcu a bogosloviju u Baji (Madžarska). Godine 1912–24. dušobrižnik hrvatskih iseljenika u SAD-u (Chicago). Osnovao hrvatske župe u New Yorku (1914) i Milwaukeeju (1917). Surađivao u listovima u domovini i SAD-u (Naša nadaOur Hope, Chicago).

Citiranje:
Belavić, Placido. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6699>.