TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Wolf, Radenko

Wolf [volf], Radenko, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 15. II. 1919Zagreb, 5. VIII. 1997). Diplomirao 1943. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1956. Radio kao inženjer, konstruktor i upravitelj Zavoda za rotacijske strojeve u Institutu tvornice »Rade Končar« te u planskom odjelu Glavne direkcije elektroindustrije u Beogradu. Za redovitoga profesora izabran je 1964. na Elektrotehničkom fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu (dekan 1964–66), gdje je radio do umirovljenja 1987. U sveučilišnu nastavu uveo kolegije iz elektrostrojarstva, što je znatno pridonijelo razvoju elektroindustrije u Hrvatskoj. Osim rada na Sveučilištu, pridonio je razvoju hrvatske elektrostrojogradnje, a posebno je radio na projektiranju, gradnji i ispitivanju električnih strojeva. Djela: Uvod u teoriju električnih strojeva (1975), Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata (1978), Osnove električnih strojeva (1985). God. 1970. dobio je Nagradu »Nikola Tesla« za znanstvenoistraživački rad, a 1975. bio je izabran za člana suradnika JAZU (danas HAZU).

Citiranje:
Wolf, Radenko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66303>.