Bedeković Komorski, Ljudevit

Bedeković Komorski, Ljudevit, hrvatski političar i veliki župan (?, 1784Beč, 26. XI. 1854). Bio je notar 1809–25., zatim administrator 1825–27., a od 1827. veliki župan Križevačke županije. God 1809–24. spominje se kao prisjednik Sudbenoga stola u Zagrebu te sudbenih stolova Varaždinske i Zagrebačke županije, a 1828–38. i kao prisjednik Kraljevskoga ugarskog stola u Pešti. Od 1839. do umirovljenja (prije 1854) bio je potkancelar u Kraljevskome ugarskom dvorskom vijeću i kancelariji u Beču. Nosio je titulu kraljevskog tajnog savjetnika i komornika. God. 1814. bio je član deputacije Zagrebačke županije kralju Franji II. u svezi s ponovnim pripajanjem prekosavskih područja banskoj Hrvatskoj, a nakon 1817. sudjelovao u radu Hrvatskog sabora. Prihvativši ideje hrvatskog preporoda, s vremenom se potvrdio kao istaknuta ličnost ilirskog pokreta. Kao potkancelar Ugarske kancelarije zalagao se 1845. za hrvatski kao debatni jezik saborskih zasjedanja. Za pravo hrvatskog jezika založio se i na Saboru 1847., predsjedajući odborom koji je 23. listopada predložio da se hrvatski jezik uvede u Sabor.

Citiranje:
Bedeković Komorski, Ljudevit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6560>.