Vujičić, Stojan

Vujičić, Stojan, srpski i madžarski književnik i prevoditelj (Pomáz, Madžarska, 15. V. 1933Rim, 11. II. 2002). Studij južnoslavenskih jezika i književnosti završio na Filozofskom fakultetu u Budimpešti 1957. Radio je kao znanstveni suradnik Instituta za povijest književnosti Madžarske akademije znanosti (1957–59), kao lektor i povremeni redaktor; suradnik Instituta za teatrologiju (od 1963), savjetnik Instituta za znanost o književnosti Madžarske akademije znanosti (1966–93). Pisao je pjesme (Rastočenje, 1973), eseje i kritike. Radio je na uspostavljanju i proučavanju kulturnopovijesnih i književnih veza južnoslavenskih kultura i madžarske kulture. Priredio je više antologija južnoslavenske poezije i proze te zbornik iz povijesti madžarsko-južnoslavenskih književnih veza. Utemeljio je časopis Európai Utas (1990), u kojem je objavljivao tekstove o M. Krleži. Na madžarski je preveo Krležine drame U agoniji (1962) i Aretej (1964) te priredio prijevode Zastava (I) i Balada Petrice Kerempuha. Djela: Blago Srba u Madžarskoj (1989), Srbi u Budimu i Pešti (1997).

Citiranje:
Vujičić, Stojan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65599>.