STRUKE:

Vučetić, Tamara

Vučetić, Tamara, hrvatska biologinja mora (Vela Luka, 17. IX. 1925). Diplomirala (1951) i doktorirala (1964) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Istraživala ekologiju riba i zooplanktona u pelagijalu (1951–92). Bila je voditeljica Laboratorija za zooplankton Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (1969–92). Uvela je metodu za utvrđivanje kvantitete (biomase) zooplanktona. Dala je prve kvantitativne podatke za jadranske veslonošce (Copepoda) i podatke o akumulaciji žive u zooplanktonu Jadrana i Sredozemnoga mora. Suradnica upravnih tijela FAO, Međunarodne komisije za znanstveno istraživanje Sredozemnoga mora (CIESM), JAZU (Savjet za pomorstvo) u području biologije mora. Objavila oko 150 znanstvenih radova.

Citiranje:
Vučetić, Tamara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65575>.