TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vučak, Slavko

Vučak, Slavko, hrvatski pedagog (Civljane kraj Knina, 3. XI. 1940). Diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Petrinji razrednu nastavu i matematiku (1964) te fiziku (1966); na Pedagoškom fakultetu u Rijeci diplomirao industrijsku pedagogiju (1974) te doktorirao iz pedagogije (1987). Bio je nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi u Kijevu (1964–71), savjetnik i voditelj službe za obrazovanje u Metalurškom kombinatu u Sisku (1974–89). Docent i izvanredni profesor na Petrinjskom odsjeku Pedagogijskih znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, odnosno na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji (1989–2004). Dobitnik Nagrade »Ivan Filipović« za znanstveni rad (1989). Važniji radovi: Razvoj obrazovne funkcije u privredi (1989), Školska zbilja (2001), Osnove metodologije istraživanja odgoja i obrazovanja (2002) i dr.

Citiranje:
Vučak, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65563>.